Vår dröm

Vi har drömmar

Vi drömmer nämligen om att hunden som varelse får den förståelse och välfärd i vårt samhälle som den är värd. Hunden är vår trognaste vän och vår absolut mest lojala partner. Den förtjänar all vår respekt och kärlek.


Vi tror att vetenskaplig kunskap, forskning, ödmjukhet, empati och kärlek kan förverkliga vår dröm.


Vår dröm handlar om att se och uppskatta den potential hunden har som varelse och i relation till människan. Det finns vårdhundar, sökhundar, bombhundar, signalhundar och så vidare. De räddar liv. Sedan finns den vanliga hunden. Den som de flesta lever med. Hunden som bidrar med tröst, som är en vän i ensamheten, som vaktar gården, som ger dig motion och ett längre liv. Hunden som ger dig och eventuella barn så mycket glädje, hunden som värmer din säng.


Vi på Vovveskolan kan inte göra allt men vi kan göra mycket.